ساده بگم من سلیقه خوبی واسه انتخاب بازی ندارم برای همین امروز عشقی ترینر این بازی رو میذارمSmiley:

                                

Smileyدانلود